Audyty

Testimonial
Krzysztof Kaczorowski
Krzysztof Kaczorowski

Po co robić audyty bezpieczeństwa IT?

Regularne audyty bezpieczeństwa IT minimalizują ryzyko strat finansowych i wizerunkowych. Doświadczenie wskazuje, że nawet w firmach należycie i zgodnie ze światowymi standardami dbających o bezpieczeństwo IT, infrastruktura informatyczna może niepoprawne funkcjonować. To zwykle efekt przeoczenia, złej konfiguracji lub awarii. Mogą pojawić się przerwy w działaniu systemu, utrata danych lub ujawnienie informacji poufnych. Jak każdy inny profesjonalny audyt, również audyt bezpieczeństwa IT powinien być przeprowadzany okresowo i przez niezależnych audytorów.

Oferta:
Audyt bezpieczeństwa bazy danych
Audyt bezpieczeństwa serwerów HTTP
Audyt bezpieczeństwa serwerów HTTP weryfikacja konfiguracji
Audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych
Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej
Audyt bezpieczeństwa styku z Internetem
Audyt bezpieczeństwa urządzeń sieciowych
Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych testy blackbox
Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych testy whitebox (analiza kodu)
Audyt bezpieczeństwa aplikacji desktopowych
Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych
Audyt skuteczności działania systemów klasy IDS/IPS
Audyt skuteczności działania WAF (Web Application Firewall)

Audyty bezpieczeństwa Ikaria to:

Niezależni eksperci i profesjonalizm

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w Polsce, którzy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa: CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor) i Certyfikat Inżyniera Bezpieczeństwa
ISecMan BS-7799-2.

Zadania specjalne

Mamy dostęp do ekspertów o bardzo wąskim zakresie specjalizacji, co pozwala nam rozwiązywać nawet trudne i rzadko spotykane problemy.

Sprawna organizacja współpracy

Do każdego realizowanego projektu przydzielany jest Project Manager, który ustala z klientem szczegółowy harmonogram prac, czuwa nad stanem ich wykonania, kontaktuje się z klientem oraz dba o sukces projektu.

Wartość dodana

Oprócz audytu, asystujemy też przy budowaniu polityki bezpieczeństwa i pomagamy stworzyć optymalne procedury jej wdrożenia.

Napisz do nas