Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD RP), a Cyberbezpieczny samorząd – zdobądź dofinansowanie, zaplanuj wydatki i potwierdź audytem!

Zdobywaj wiedzę bez zbędnych wyjazdów i kosztów.
Obejrzyj bezpłatne webinary wygodnie na swoim komputerze!

W dniu 1 stycznia 2026 roku zgodnie z projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z rozwojem e-administracji, każdy urząd w Polsce będzie musiał wdrożyć system klasy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Administracji Publicznej (EZD) oraz prowadzić w nim czynności kancelaryjne. Wdrożenie tego systemu niesie ze sobą konieczność zabezpieczenia komunikacji pomiędzy jednostkami podległymi a centralą.

Weź udział w bezpłatnym webinarze dedykowanym w głównej mierze do jednostek administracji publicznej, podczas którego dowiesz się:

  • jakie są terminy wdrożenia EZD i jakie to niesie za sobą wyzwania,
  • jakie są rodzaje wdrożeń EZD RP,
  • jak przebiegło pilotażowe wdrożenie EZD RP w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
  • jak zabezpieczyć komunikację pomiędzy jednostkami podległymi i jak prosto nią zarządzać,
  • jak wykorzystać program „Cyberbezpieczny Samorząd” i zdobyć dofinansowanie do spełniania powyższych wymagań.

Webinar zostanie poprowadzony na żywo, 3 sierpnia o godz. 11.00 przez Radosława Jastrzębskiego Głównego, specjalistę ds. systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu – jedyną jednostkę samorządu terytorialnego, która wzięła udział w pilotażu wdrożenia EZD RP w modelu SaaS oraz Piotra Zielaskiewicza, product managera rozwiązań Stormshield w firmie DAGMA Bezpieczeństwo IT.